Whampoa Garden

Whampoa, New Territories, 2021
777 sq ft 

DSCF1564(1).jpg
DSCF1571(1).jpg
DSCF1626(1).jpg
DSCF1605(1).jpg
DSCF1591(1).jpg
DSCF1629(1).jpg
DSCF1656(1).jpg
DSCF1632(1).jpg
DSCF1645(1).jpg
DSCF1641(1).jpg